Amerika Birleşik Devletleri’nde Yüksek Öğrenim Sistemi

Amerika Birleşik Devletleri’nde Akademik Yıl, ağustos ayında başlar mayıs veya haziran’a kadar devam eder. Bazı üniversitelerde “trimestr” sistemi olarak bilinen üç dönem uygulanmakla birlikte genelde akademik yıl, iki dönemden oluşur.

2015 yılı verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren yaklaşık 4700 yüksek öğrenim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumların %35’i eyalet sistemine bağlı, %37’si kar amacı gütmeyen özel kurumlar ve %28’i kar amacı güden özel kurumlardır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ülke çapında her eyalette geçerli olan merkezi bir eğitim sistemi bulunmamaktadır. Ancak, gelişmiş bir akreditasyon sistemi olduğu için yüksek öğrenim kurumlarını denetleyen akreditasyon kurumları vardır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm yüksek öğrenim kurumlarının bir eğitim ücreti vardır. Bu ücret, eyalet üniversitelerinde o eyaletin vatandaşları için daha uygun olurken eyalet dışından gelen ve uluslararası öğrenciler için daha yüksek olacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde lise eğitimini tamamlayan bir öğrenci önlisans veya lisans eğitimine devam edebilir. Ön lisans eğitimi Türkiye’de olduğu gibi genellikle iki yıl sürer ve eğer öğrenci lisans eğitimini de tamamlamak isterse bir üniversiteye transfer olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik ve Hukuk alanlarında eğitim görebilmek için öncelikle bu alanlara yakın bir alanda lisans eğitimi tamamlamış olmak gerekir. Daha sonra bu alanlarda eğitim görmeye yönelik hazırlanmış olan sınavlara girilmesi de gerekmektedir. Örneğin, Tıp eğitimi almak isteyen bir kişi öncelikle Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik gibi alanlarda eğitim görüp daha sonra Tıp eğitimine geçiş için gerekli olan MCAT (Medical College Admission Test) sınavına girer ve bu sınavdan aldığı puan ve diğer belgelerle Tıp okullarına başvuru yapar.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek öğrenim kurumlarına başvuru yapan kişilerin sadece sınavlardan aldıkları puanlar ya da bir önceki eğitim kurumundaki not ortalamaları etkili olmamaktadır. Başvuru yapan kişilerin aynı zamanda eğitim görmek istedikleri alanı neden ve nasıl seçtiklerini ve ders dışı katıldıkları faaliyetleri anlattıkları niyet mektubu ile ders aldıkları veya birlikte akademik/profesyonel çalışma yaptıkları kişilerden aldıkları referans mektupları da etkili olmaktadır. Bu yüzden, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek öğrenim görmek isteyen kişilerin sadece akademik olarak başarılı olmaları değil aynı zamanda sosyal olarak da çok yönlü kişiler olmaları önemlidir.

Kaynak:
fulbright.org
educationusa.state.gov